இலவசமாக கருணை இதழ்


Author :Ramalakshmi Elanga- founder


இலவசமாக கருணை இதழை www.godandgrace.org ல் பதிவிரக்கம் செய்து பார்க்கலாம்
இதழின் வளர்ச்சிக்கு தங்களின் ஆதரவை வேண்டுகிறோம்
Bank :SBI.,
Othakadai, Madurai - 625 107
in favour of KARUNAI
A/c No. : 31599470881
Bank :SBI.,
Branch Code 2246
IFSC Code : SBIN0002246
ஜீவகாருண்ய அன்பர்களே இதழில் விளம்பரம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஆதலால் விளம்பரம் கொடுத்து இதழ் வளர்ச்சிக்கு உதவுங்கள். இதன் தொடர்புக்கு : 9487683114, 9095050785
வள்ளலார் சபை சங்கத்தின் முகவரி அனுப்பினால் இலவசமாக இதழ் அனுப்பிவைக்கப்படும்.

Kindly click here to ask your clarification/comments about this article