புதிய வெளியீடு :"உண்மைக் கடவுள்" புத்தகம்


Author :apj.arul


புதிய வெளியீடு :
"உண்மைக் கடவுள்" புத்தகம்
இப்புத்தகத்தை இ–மெயில் வழியாக பெற விரும்புவர்கள் தங்களின் இ–மெயில் விலாசத்தை எங்களுக்கு புதிய வெளியீடு :வேண்டுகிறோம். தாங்கள் ரூ.50/-மட்டும் கீழ்வரும் கணக்கில் செலுத்த வேண்டுகிறோம்.
தபால் மூலம் வேண்டுபவர்கள் புத்தக விலை ரூபாய் ரூ.35- தபால் செலவு ரூ.10- சேர்த்து ரூ.45- மணியாடர் அல்லது எங்கள் வங்கி கணக்கில் செலுத்தி தங்கள் பெயர் விலாசம் கார்டு மூலமாக அல்லது எஸ்.எம்.எஸ் மூலமாக தெரியப்படுத்தவும்.
நன்றி
Bank SBI
Place: Othakadai, Madurai 625 107.
In favour of KARUNAI
A/c No: 31599470881
Branch Code: 2246
IFSC CODE; SBIN 0002246
Cell No.94876 83114, 90950 50785
our E-Mail : apjarul1@gmail.com
M/s Karunai Journal, Karunai Sabai Salai, 34 Poombukar Nagar North Extension,Uthangudi,Madurai 625 107,Tamilnadu, India

Kindly click here to ask your clarification/comments about this article