Vallalar.Net
Vallalar.Net

அஞ்சோடஞ்சவை

பாடல் எண் :5167
அஞ்சோடஞ்சவை ஏலாதே அங்கோடிங்கெனல் ஆகாதே 

அந்தோவெந்துயர் சேராதே அஞ்சோகஞ்சுகம் ஓவாதே 
தஞ்சோபம்கொலை சாராதே சந்தோடம்சிவ மாம்ஈதே 

சம்போசங்கர மாதேவா சம்போசங்கர மாதேவா