Vallalar.Net
Vallalar.Net

அன்னோ

பாடல் எண் :1348
அன்னோ திருஅம் பலத்தேஎம் ஐயர் உருக்கண் டேன்அதுதான் 
பொன்னோ பவளப் பொருப்பதுவோ புதுமா ணிக்க மணித்திரளோ 
மின்னோ விளக்கோ விரிசுடரோ மேலை ஒளியோ என் உரைப்பேன் 
என்னோ அவர்தந் திருஉருவை இன்னும் ஒருகால் காண்பேனோ