Vallalar.Net
Vallalar.Net

அருளரசை

பாடல் எண் :4004
அருளரசை அருட்குருவை அருட்பெருஞ் சோதியைஎன் 

அம்மையைஎன் அப்பனைஎன் ஆண்டவனை அமுதைத் 
தெருளுறும்என் உயிரைஎன்றன் உயிர்க்குயிரை எல்லாம் 

செய்யவல்ல தனித்தலைமைச் சித்தசிகா மணியை 
மருவுபெரு வாழ்வைஎல்லா வாழ்வும்எனக் களித்த 

வாழ்முதலை மருந்தினைமா மணியைஎன்கண் மணியைக் 
கருணைநடம் புரிகின்ற கனகசபா பதியைக் 

கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே