Vallalar.Net
Vallalar.Net

உரத்தவான்

பாடல் எண் :3730
உரத்தவான் அகத்தே உரத்தவா ஞான ஒளியினால் ஓங்கும்ஓர் சித்தி 
புரத்தவா பெரியோர் புரத்தவா குற்றம் பொறுத்தடி யேன்தனக் களித்த 
வரத்தவா உண்மை வரத்தவா ஆக மங்களும் மறைகளும் காணாத் 
தரத்தவா அறிவா தரத்தவா பொதுவில் தனித்தவா இனித்தவாழ் வருளே