Vallalar.Net
Vallalar.Net

உறவு

பாடல் எண் :5027
உறவு பகைஎன் றிரண்டும் எனக்கிங் கொன்ற தாயிற் றே 
ஒன்றென் றிரண்டென் றுளறும் பேதம் ஓடிப் போயிற் றே 
மறவு நினைவென் றென்னை வலித்த வலிப்பு நீங்கி னேன் 
மன்றில் பரமா னந்த நடங்கண் டின்பம் ஓங்கி னேன்  எனக்கும் உனக்கும்