Vallalar.Net
Vallalar.Net

ஊண்உ

பாடல் எண் :1151
ஊண்உ றக்கமே பொருள்என நினைத்த 

ஒதிய னேன்மனம் ஒன்றிய தின்றாய்க் 
காணு றக்கருங் காமஞ்சான் றதுகாண் 

கடைய னேன்செயக் கடவதொன் றறியேன் 
மாணு றக்களங் கறுத்தசெம் மணியே 

வள்ள லேஎனை வாழ்விக்கும் மருந்தே 
சேணு றத்தரும் ஒற்றிநா யகமே 

செல்வ மேபர சிவபரம் பொருளே