Vallalar.Net
Vallalar.Net

என்றசொல்

பாடல் எண் :5310
என்றசொல் செவிமடுத் திறையும் அஞ்சிடேல் 
இன்றுனக் கருட்பெருஞ் சோதி ஈந்தனம் 
நன்றுற மகிழ்கஎந் நாளுஞ் சாவுறா 
வென்றியும் அளித்தனம் என்று மேவினான்