Vallalar.Net
Vallalar.Net

கூறுமையாட்

பாடல் எண் :1293
கூறுமையாட் கீந்தருளும் கோமானைச் செஞ்சடையில் 
ஆறுமலர்க் கொன்றை அணிவோனைத் - தேறுமனம் 
உள்ளவர்கட் குள்ளபடி உள்ளவனை ஒற்றிஅமர் 
நள்ளவனை நெஞ்சமே நாடு