Vallalar.Net
Vallalar.Net

கேளாது

பாடல் எண் :58
கேளாது போல்இருக் கின்றனை ஏழைஇக் கீழ்நடையில்
வாளா இடர்கொண் டலறிடும் ஓலத்தை மாமருந்தே
தோளா மணிச்சுட ரேதணி காசலத் து ய்ப்பொருளே
நாளாயின் என்செய்கு வேன்இறப் பாய நவைவருமே