Vallalar.Net
Vallalar.Net

சிதம்பர

பாடல் எண் :3969
சிதம்பர ஒளியைச் சிதம்பர வெளியைச் 

சிதம்பர நடம்புரி சிவத்தைப் 
பதந்தரு பதத்தைப் பரம்பர பதத்தைப் 

பதிசிவ பதத்தைத்தற் பதத்தை 
இதந்தரும் உண்மைப் பெருந்தனி நிலையை 

யாவுமாய் அல்லவாம் பொருளைச் 
சதந்தருஞ் சச்சி தானந்த நிறைவைச் 

சாமியைக் கண்டுகொண் டேனே