Vallalar.Net
Vallalar.Net

ஞானா

பாடல் எண் :5404
ஞானா கரச்சுடரே ஞான மணிவிளக்கே 
ஆனா அருட்பெருஞ்சிற் றம்பலத்தே ஆனந்தத் 
தேனார் அமுதாம் சிவமே சிவமேநீ 
நானாகி என்னுள் நடிக்கின்றாய் என்னேயோ