Vallalar.Net
Vallalar.Net

தேன்பாடல்

பாடல் எண் :5318
தேன்பாடல் அன்புடையார் செயப்பொதுவில் நடிக்கின்ற சிவமே ஞானக் 
கான்பாடிச் சிவகாம வல்லிமகிழ் கின்றதிருக் கணவா நல்ல 
வான்பாட மறைபாட என்னுளத்தே வயங்குகின்ற மன்னா நின்னை 
யான்பாட நீதிருத்த என்னதவஞ் செய்தேனோ எந்தாய் எந்தாய்