Vallalar.Net
Vallalar.Net

பாம்பெலாம்

பாடல் எண் :5535
பாம்பெலாம் ஓடின பறவையுட் சார்ந்தன 
தீம்பலா வாழைமாத் தென்னை சிறந்தன 
ஆம்பலன் மென்மேலும் ஆயின என்னுளத் 
தோம்பல்என் அருட்பெருஞ் சோதியார் ஓங்கவே