Vallalar.Net
Vallalar.Net

பார்முதல்

பாடல் எண் :3491
பார்முதல் நாதப் பதிஎலாங் கடந்தப் 

பாலும்அப் பாலும்அப் பாலும்
ஓர்முதல் ஆகித் திருவருட் செங்கோல் 

உரைப்பரும் பெருமையின் ஓங்கிச்
சீர்பெற விளங்க நடத்திமெய்ப் பொதுவில் 

சிறந்தமெய்த் தந்தைநீ இருக்க
வார்கடல் உலகில் அச்சமா திகளால் 

மகன்மனம் வருந்துதல் அழகோ
பாடல் எண் :4558
பார்முதல் ஐந்துமாம் ஸோதி - ஐந்தில் 

பக்கமேல் கீழ்நடுப் பற்றிய ஸோதி 
ஓர்ஐம் பொறியுரு ஸோதி - பொறிக் 

குள்ளும் புறத்தும் ஒளிர்கின்ற ஸோதி  சிவசிவ