Vallalar.Net
Vallalar.Net

பித்தாடு

பாடல் எண் :4602
பித்தாடு மாயைக்கு மேலே - சுத்தப் 

பிரம வெளியினில் பேரரு ளாலே 
சித்தாடு கின்றது பாரீர் - திருச் 

சிற்றம் பலத்தே திருநட ஸோதி  ஸோதி