Vallalar.Net
Vallalar.Net

பேரிடர்

பாடல் எண் :5421
பேரிடர் தவிர்த்துப் பேரருள் புரிந்த 

பெருமநின் தன்னைஎன் றனக்கே 
சாருறு தாயே என்றுரைப் பேனோ 

தந்தையே என்றுரைப் பேனோ 
சீருறு குருவே என்றுரைப் பேனோ 

தெய்வமே என்றுரைப் பேனோ 
யாரென உரைப்பேன் என்னெனப் புகழ்வேன் 

யாதுமொன் றறிந்திலேன் அந்தோ