Vallalar.Net
Vallalar.Net

பொன்னடி

பாடல் எண் :5271
பொன்னடி தந்தான்என்று ஊதூது சங்கே 

பொன்னம் பலத்தான்என்று ஊதூது சங்கே 
இன்னல் அறுத்தான்என்று ஊதூது சங்கே 

என்னுள் அமர்ந்தான்என்று ஊதூது சங்கே