Vallalar.Net
Vallalar.Net

மன்னவ

பாடல் எண் :1207
மன்னவ னேகொன்றை மாலைய னேதிரு மாலயற்கு 
முன்னவ னேஅன்று நால்வர்க்கும் யோக முறைஅறந்தான் 
சொன்னவ னேசிவ னேஒற்றி மேவிய தூயவனே 
என்னவ னேஐயம் ஏற்பவ னேஎனை ஈன்றவனே