Vallalar.Net
Vallalar.Net

மேருமலை

பாடல் எண் :5262
மேருமலை உச்சியில்வி ளங்குகம்ப நீட்சி 

மேவும்அதன் மேல்உலகில் வீறுமர சாட்சி 
சேரும்அதில் கண்டபல காட்சிகள்கண் காட்சி 

செப்பல்அரி தாம்இதற்கென் அப்பன்அருள் சாட்சி