Vallalar.Net
Vallalar.Net

வஞ்சவினை

பாடல் எண் :5496
வஞ்சவினை எல்லாம் மடிந்தனவன் மாயைஇருள் 
அஞ்சிஎனை விட்டே அகன்றனவால் - எஞ்சலிலா 
இன்பமெலாம் என்றனையே எய்தி நிறைந்தனவால் 
துன்பமெலாம் போன தொலைந்து